Philippines

เรียนภาษาที่ประเทศฟิลิปปินส์ เมืองเซบู ดียังไง?

ฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่มีการพูดภาษาอังกฤษใหญ่เป็นอันดับสามรองจากอเมริกาและอังกฤษ และมีค่าครองชีพที่ค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับ 2 ประเทศนี้ และประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเช่น สิงคโปร์ ฮ่องกง และไต้หวัน ฟิลิปปินส์จึงเป็นแหล่งที่มีครูสอนภาษาอังกฤษ แบบตัวต่อตัว ที่มีราคาไม่แพง ด้วยเหตุผลนี้ทำให้ที่ฟิลิปปินส์จึงมีนักเรียนชาวต่างชาติมาเรียนภาษาอังกฤษ หรือเรียนในมหาวิทยาลัยที่พูดภาษาอังกฤษจำนวนมาก

SMEAG GLOBAL EDUCATION

SMEAG เป็นโรงเรียนสอนภาษาที่มีชื่อเสียงใน ฟิลิปปินส์ เรื่องคุณภาพและความน่าเชื่อถือ ได้รับรางการันตรีหลายรางวัล เช่น จึงได้รับการยอมรับจากสถาบันต่างๆให้เป็นศูนย์สอบ ได้แก่ ศูนย์สอบ IELTS , TOEFL, TOEIC, Cambridge, PTE, BULATS เป็นต้น มีถึง 3 แคมปัส คือ Sparta, Classic, Capital โดยครูทุกคนของ SMEAG จะจบจากสาขาการสอนหรือด้านภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ และผ่านการอบรมจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางก่อนเริ่มสอนนักเรียนจริง

QQ English

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษในเมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ เป็นโรงเรียนแรกที่ก่อตั้งโดยชาวญี่ปุ่น มี 2 แคมปัส คือ IT park และ Seafront Campus อยู่ติดทะเล มีครูมากกว่า 1,100 คน ที่จะให้ความรู้นักเรียนทั้งแบบ เรียนภาษาอังกฤษตัว-ต่อ-ตัว และเรียนออนไลน์ โดยครูทุกคนจะผ่านการรับรองระดับสากล TESOL (เป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองทั่วโลกสำหรับการสอนภาษาอังกฤษให้กับชาวต่างชาติที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก) และผ่านการอบรมจากผู้เชี่ยวชาญ

EV Academy

EV Academy เนี่ยเป็นโรงเรียนสอนภาษารุ่นบุกเบิกของประเทศฟิลิปปินส์ ตั้งแต่ปี 2545 และเป็นที่แรกเลยนะที่พัฒนาหลักสูตร IEP ซึ่งมันเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด และกลายเป็นเครื่องหมายการค้าทั่วประเทศเลย แถมยังเปิดการเรียนการสอนมามากกว่า 15 ปีแล้ว โดยเปิดเป็นโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษแบบครบวงจร และสอนนักเรียนมาไม่ต่ำกว่า 17,000 คน จาก 18 ประเทศ

3D Academy

3D Academy หรือ 3D UNIVERSAL ENGLISH INSTITUTE INC. เป็นโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษที่เก่าแก่ที่สุดแห่งที่สองที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลฟิลิปปินส์ ที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2545 โดยสอนนักเรียนต่างชาติมาแล้วกว่า 10,000 คน ซึ่งก่อนหน้านี้โรงเรียนได้เคยใช้ชื่อว่า MTM JY แต่ในช่วงครบรอบ 10 ปี ของโรงเรียนในปี 2555 ก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็น 3D ACADEMY เพราะต้องการสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ของโรงเรียน คือ Discover, Do และ Develop